Vad gör vi i föreningen?

Har du tips på någon aktivitet? Något du är intresserad av?
Kontakta oss!

loading...

Celiakiföreningens aktiviteter har varit många genom årens lopp.
Vi har anordnat bowlingträffar, ölprovningar, bakkurser, familjeutflykter, informationsmöten, föreläsningar och mycket annat.

Styrelsen 2018 - 2019

Virginia Küst, ordförande
072-220 55 58

Petra Reimers, sekreterare

Ingrid Stralström, ledamot

Maria Fälth, ledamot